Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stefaniak Tomasz

Tomasz Stanisław Stefaniak

ur. w 1960 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Tomasz Stanisław Stefaniak w okresie od 1985 r. do 1987 r. był aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Łódzkiej. W ramach pracy w Komisji Uczelnianej NZS redagował, drukował i kolportował „Biuletyn Informacyjny NZS PŁ”. W 1988 r. włączył się w działania mające na celu reaktywowanie samorządu uczelnianego PŁ, m.in. był jednym z sygnatariuszy listu otwartego do rektora Politechniki Łódzkiej, brał udział w akcji plakatowej skierowanej przeciw nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, z jego inicjatywy powstało na PŁ koło młodzieżowe KPN. W latach 1985–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. W 1988 r. władze uczelni prowadziły postępowanie wyjaśniające w związku z głoszonymi przez niego poglądami na temat stosunków polsko-sowieckich, utrudniano mu pracę w studenckim radiu „Żak”, a także pozbawiono miejsca w akademiku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków