Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Batko Jerzy

Jerzy Leszek Batko

ur. w 1957 roku w m. Klucze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2015
Biogram
Był aktywnym działaczem podziemnych struktur opozycyjnych. Współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej –Komitetem Obrony Robotników oraz zaangażowany był w powielanie i kolportaż „nielegalnej”, bezdebitowej literatury. W dniu 28 kwietnia 1978 r. z inspiracji Służby Bezpieczeństwa został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w JW 3455 w Gdańsku. Ponadto był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Krakowie, członkiem jego Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego, a potem członkiem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Brał udział w podejmowaniu decyzji odnośnie działań Związku m.in. akcji nie płacenia podatków, kolportażu pism bezdebitowych. Został internowany w dniu 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Zakładzie Karnym w Wiśniczu a następnie w Zakładzie Karnym w Załężu. Wolność odzyskał 27 marca 1982 r. W związku z prowadzoną działalnością w latach 1978-1988 był inwigilowany przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej