Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Konieczna Anastazja

Anastazja Elżbieta Konieczna

ur. w 1943 roku w m. Obręb
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017
Biogram
Pani Anastazja Elżbieta Konieczna w 1980 r. była współorganizatorką Komitetu Założycielskiego, a następnie członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Stoczni Rzecznej we Wrocławiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego była przewodniczącą Tymczasowego Komitetu Zakładowego. W latach 1982–1989 kontynuowała działalność opozycyjną, m.in. kolportowała prasę podziemną, współorganizowała pomoc dla osób represjonowanych. 
Od 6 listopada do 4 grudnia 1982 r. była internowana w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Po zwolnieniu z internowania była wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, a następnie pozbawiona wolności w okresach: od 25 maja do 11 lipca 1983 r. i od 30 lipca 1985 r. do 27 lutego 1986 r. 
Od 1988 r. była członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Dolny Śląsk, a w latach 1989–1991 przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Stoczni Rzecznej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej