Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Stanisławek

ur. w 1932 roku w m. Grzmucin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017
Biogram
Pan Jan Stanisławek brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Był również współzałożycielem NSZZ "Solidarność" na terenie Zakładów Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził działalność w podzienych strukturach związku, m.in. prowadził zbiórki pieniędzy na rzecz internowanych i ich rodzin oraz kolportował podziemne wydawnictwa. Pan Jan Stanisławek był inicjatorem wielu akcji protestacyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków