Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bachorz Andrzej

Andrzej Stanisław Bachorz

ur. w 1951 roku w m. Jawor
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 32/2019
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowego „Solidarność” na terenie Górnego Śląska. Zajmował się redagowaniem, drukowaniem i kolportażem niepodległościowych wydawnictw. W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 28 lutego 1982 r. do 6 marca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Areszcie WUSW w Katowicach. W dniu 6 marca 1982 r. został tymczasowo aresztowany za kierowanie nielegalną organizacją „Ruch Młodzieży Niezależnej". W dniu 17 maja 1982 r. został skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na karę 5 lat pozbawienia wolności. Przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach oraz w Zakładach Karnych we Wrocławiu, Łęczycy i Strzelinie. 28 lipca 1984 r. został zwolniony na mocy ustawy o amnestii. W 1984 r. z powodów politycznych wyemigrował na stałe do Szwecji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej