Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Wojciech Listwan

ur. w 1947 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Pana Witold Listwan od dnia 1 IX 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, od grudnia 1980 r. członkiem Prezydium Komisji Zakładowej przy Przedsiębiorstwie Transportowo-Spedycyjnym Budownictwa Węglowego Oddział Jastrzębie. 
Oskarżony o drukowanie i kolportaż ulotek na terenie Żor został zatrzymany i internowany dnia 16 XI 1982 r., a od dnia 29 XI 1982 r. tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. 
Postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 31 III 1983 r. uchylono areszt tymczasowy, jednak po odwołaniu się Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach areszt został przywrócony. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 21 IV 1983 r. Pan Witold Listwan został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 20 tys. zł. grzywny. 
Zwolniony z aresztu dnia 21 IV 1983 r. W 1983 r. 
Pan Witold Listwan wyjechał na pobyt stały do USA.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej