Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gapiński Marian

Marian Leszek Gapiński

ur. w 1941 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
        Marian Gapiński pod koniec lat 70. XX w. prowadził działalność polityczną, która polegała m.in. na sporządzaniu i kolportażu na terenie zakładu pracy ulotek i pism o treści antyrządowej. Wypowiadał się również jawnie na temat działalności rządu oraz sytuacji gospodarczej panującej wówczas w kraju. We wrześniu 1980 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych, a następnie wszedł w skład Komisji Zakładowej. 
        Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r., został członkiem podziemnych struktur „Solidarności”. Zajmował się kolportażem pism i wydawnictw drugiego obiegu. W ramach działań prewencyjnych Służby Bezpieczeństwa, przed planowanym przez opozycję ogólnopolskim strajkiem w dniu 13.05 1982 r., został internowany. Zatrzymanie nastąpiło w dniu 10.05.1982 r. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie, gdzie przebywał do 23.07.1982 r. Po zwolnieniu kontynuował swoje zaangażowanie w podziemnych strukturach związkowych. 
	W związku z prowadzoną działalnością był pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN