Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Antolak Antoni
Antoni Krzysztof Antolak
ur. w 1944 roku w m. Raba Wyżna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018

Biogram

Nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych w Nowym Targu. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w szkole. Przewodniczący Komisji Zakładowej. Czynny przy tworzeniu struktur „Solidarności” w innych placówkach oświatowych na Podhalu. Wspierał także powstanie lokalnych struktur rolniczej „Solidarności”.
W latach 1982-89 w redakcji podziemnego pisma „Janosik”, wydawanego przez grupę nowotarskich nauczycieli skupionych przy kościele pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu. W 1985 r. w wyniku przeprowadzonej w jego domu rewizji, podczas której odnaleziono wydawnictwa drugoobiegowe, zwolniony z pracy w szkole. W rezultacie petycji do władz podpisanych przez ponad 200 osób, w większości nauczycieli ze szkół podhalańskich, przywrócony do pracy w charakterze nauczyciela, którą wszakże miał wykonywać w Limanowej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN