Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Włodzimierz Rożniecki

ur. w 1956 roku w m. Kostomłoty
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Włodzimierz Rożniecki był pracownikiem Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Z tego powodu w lutym 1982 r. funkcjonariusze SB przeprowadzili z nim rozmowę ostrzegawczą, jednakże Włodzimierz Rożniecki nie zaprzestał swojej opozycyjnej aktywności, m.in. organizując kolportaż ulotek na terenie swojego zakładu pracy. Za powyższe działania został w dniu 13 maja 1982 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, a następnie w dniu 21 czerwca 1982 r. został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. W dniach 4-15 lipca 1982 r. prowadził głodówkę protestacyjną. Włodzimierz Rożniecki został zwolniony z internowania w dniu 10 grudnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN