Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Lucjan Błoński

ur. w 1943 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
Od 1977 r. był członkiem Siedlecko-Podlaskiej Grupy Ludowo Narodowej. W 1978 r. uczestniczył w akcji ulotkowej nawołującej do bojkotu wyborów do rad narodowych, rozpowszechniał prasę i wydawnictwa podziemne i pomagał w organizacji rocznicowych manifestacji patriotycznych. Drukował i kolportował m.in. „Biuletyn Informacyjny KOR”, „Głos”, „Opinię”, „Aneks”, „Zapis”, „Puls”, „Krytykę”. Był jednym z założycieli oraz członkiem KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Karo” w Siedlcach. W swoim zakładzie pracy był współautorem odezwy „Do Całej Załogi” (stanowczy protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i próba zorganizowania strajku). Po wprowadzeniu stanu wojennego został w dniu 14 grudnia 1981 r. internowany, osadzony w Białej Podlaskiej, Włodawie, Lublinie oraz w Kwidzyniu. Zwolniony został w dniu 4 września 1982 r. W latach 1983-1989 organizował w siedleckich parafiach spotkania z pisarzami, aktorami i politykami opozycyjnymi, działał w Diecezjalnym Komitecie Charytatywno-Społecznym. W roku 1985 został współzałożycielem, autorem tekstów i drukarzem „Informatora Siedleckiej Solidarności”, który ukazywał się w latach 1985-1989. Brał udział w demonstracjach patriotycznych w Siedlcach. W związku ze swoją działalnością był represjonowany (rewizje, zatrzymania na 48 godzin, rozmowy profilaktyczo-ostrzegawcze zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej