Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Władysław Wójcik
ur. w 1942 roku w m. Mogilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

Pan Władysław Wójcik od 1960 r. był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. W strukturach  NSZZ „Solidarność” działał od początku powstania związku. 
W dniach 14-16 XII 1981 r. brał czynny udział w strajku okupacyjnym na terenie kopalni, który wybuchł na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 
W dniu 16 XII 1981 r. podczas pacyfikacji KWK „Wujek”  w Katowicach przez oddziały milicji i ZOMO, Władysław Wójcik znalazł się wśród 21 rannych górników. W wyniku tego zdarzenia doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej