Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Władysław Wójcik

ur. w 1942 roku w m. Mogilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Władysław Wójcik od 1960 r. był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. W strukturach  NSZZ „Solidarność” działał od początku powstania związku. 
W dniach 14-16 XII 1981 r. brał czynny udział w strajku okupacyjnym na terenie kopalni, który wybuchł na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 
W dniu 16 XII 1981 r. podczas pacyfikacji KWK „Wujek”  w Katowicach przez oddziały milicji i ZOMO, Władysław Wójcik znalazł się wśród 21 rannych górników. W wyniku tego zdarzenia doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej