Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Rafał Maciej Waszewski

ur. w 1964 roku w m. Głogów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Pan Rafał Waszewski 21 marca 1982 r. w Lubinie został zatrzymany podczas wykonywania napisów o treści antypaństwowej. Cztery dni później zastosowano wobec niego dozór milicyjny i obowiązek zgłaszania się dwa razy w tygodniu do Komendy Miejskiej. Ponadto Służba Bezpieczeństwa objęła go kontrolą operacyjną od 27 marca do 4 sierpnia 1982 r., jako podejrzanego o wykonanie wrogich napisów oraz przynależność do nielegalnego związku młodzieżowego. 
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 11 czerwca 1982 r. uznał go za winnego, ponieważ od grudnia 1981 r. do 21 marca 1982 r. w Lubinie sporządzał i rozpowszechniał program Niezależnego Związku Młodych Polaków – Przyszłość, a także ulotki zawierające wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej. W związku z tym został skazany w trybie art. 48 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz dozór kuratora sądowego. Zwolniono go z tego dozoru postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubinie z 29 sierpnia 1983 r. Jednak z powodu rozpowszechniania ulotek „o wrogiej treści” Wydział Śledczy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Legnicy wydał w stosunku do niego zastrzeżenie wyjazdu za granicę na okres 1 roku, które odwołano 25 października 1985 r.
W latach 1984-1989 Pan Rafał Waszewski był członkiem „Solidarności Walczącej” w Lubinie, zajmując się m.in. kolportażem wydawnictw niezależnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków