Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Elżbieta Wiesława Chaberska

ur. w 1935 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
W lutym 1981 r. została członkinią Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy- Spółdzielni Inwalidów ,,Elremet” w Białej Podlaskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w podziemnych strukturach Związku. Organizowała zbiórki pieniędzy dla osób represjonowanych i ich rodzin oraz na potrzeby Związku. W jej mieszkaniu odbywały się konspiracyjne spotkania.  W latach 1982-1984 kolportowała w zakładzie pracy nielegalne wydawnictwa, m.in. „KOS” i ,,PODLASIE”. Organizowała oraz uczestniczyła w „Mszach za Ojczyznę” w Białej Podlaskiej i w Warszawie. Uczestniczyła w pogrzebie zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki. W latach 1982-1987 była wielokrotnie wzywana przez Służbę Bezpieczeństwa na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN