Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marchewczyk Jacek

Jacek Mieczysław Marchewczyk

ur. w 1941 roku w m. Krzeszowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017
Biogram
Lekarz w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Krakowie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” na Akademii Medycznej. Wiceprzewodniczący uczelnianej Komisji Zakładowej związku, członek Zarządu Regionu Małopolska. Delegat na I Krajowy Zjazd „Solidarności” w Gdańsku, podczas którego wybrano go członkiem Komisji Krajowej związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. Uczestnik spotkań, w wyniku których powołano podziemną Regionalną Komisję Wykonawczą. Zaangażowany w organizację pomocy dla osób represjonowanych oraz ich rodzin. 
W dniu 23 listopada 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Zwolniony w dniu 1 stycznia 1983 r. po umorzeniu postępowania karnego z powodu niemożności udowodnienia mu działalności podziemnej. Po zwolnieniu współpracownik pism podziemnych, m. in. „Hutnika” i „Aktualności”. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych.
Od 1986 r. na emigracji we Francji. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej