Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Konieczny Piotr

Piotr Stanisław Konieczny

ur. w 1956 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Piotr Konieczny był uczestnikiem Grudnia 1970 r. na Wybrzeżu, podczas demonstracji ulicznych został pobity przez ZOMO. Od września 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w RSW Prasa Książka „Ruch”. W stanie wojennym uczestniczył w demonstracjach i akcjach protestacyjnych na ulicach Gdańska, został zatrzymany na podstawie fotografii zrobionej przez konfidenta. Był członkiem tajnych struktur „Solidarności” w RSW Prasa Książka „Ruch”. Brał udział w drukowaniu ulotek i ich kolportowaniu. Uczestniczył w „strajku włoskim” zorganizowanym w sierpniu 1982 r. Za swoją działalność opozycyjną w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i przydzielony do kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 2 lutego 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków