Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pluta-Pietrzak Teresa
Teresa Wiesława Pluta-Pietrzak
ur. w 1941 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

W latach 1984 –1989 współdziałała w ramach podziemnych struktur „Solidarności” w Poznaniu. W tym okresie wraz z mężem Waldemarem Pietrzakiem prowadziła w Poznaniu największy punkt kolportażowy podziemnej prasy i wydawnictw niezależnych (kolportowano m.in. „Tygodnik Mazowsze”), a także ulotek i podziemnych znaczków pocztowych. W ich mieszkaniu odbywały się zebrania podziemnego Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków