Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Tomasz Paluch

ur. w 1944 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Pan Józef Paluch był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Julian’ w Piekarach Śląskich. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się w pomoc dla internowanych i ich rodzin, w ramach Biskupiego Komitetu Pomocy przy parafii NMP w Piekarach Śląskich. 
Pan Józef Paluch uczestniczył również w działalności Koła PTTK Duszpasterstwa Ludzi Pracy, w ramach którego organizowane były spotkania oraz szkolenia działaczy lokalnej opozycji. 
Ponadto zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw. 
Pan Józef Paluch należał także do utworzonej w  1988 r. Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na KWK „Julian” w Piekarach Śląskich, wchodzącej w skład Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W tym przypadku wykonywał różne zadania zlecane przez ww. strukturę. Działalność opozycyjną zakończył w 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków