Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hlebowicz Adam

Adam Stefan Hlebowicz

ur. w 1962 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020
Biogram
Adam Hlebowicz jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1983-1987 współdziałał z grupami opozycyjnymi młodzieży akademickiej (m. in. uczestniczył w akcji zbierania podpisów pod petycją skierowaną do Sejmu PRL w sprawie uwolnienia więźniów politycznych). Brał udział w przygotowaniach do wydawania nielegalnego pisma „Varia” w związku czym w latach 1984-1987 był objęty inwigilacją przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN