Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bronisław Greszata

ur. w 1946 roku w m. Pukarzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
Od 1984 r., uczestniczył w życiu politycznym w kraju działając w związku NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie Tomaszowa Lubelskiego, gminy Komarów i okolic. Był jednym z inicjatorów i aktywnych działaczy tej organizacji. Z czasem gdy organizacja rozrosła się i pozyskała większą ilość członków Pan Bronisław Greszata zorganizował sieć punktów kolportażowych ulotek, biuletynów i prasy, łączność kurierską z innymi ośrodkami i organizacjami dysydenckimi w kraju. Jego opozycyjna działalność przejawiała się w drukowaniu i kolportowaniu nielegalnej prasy, ulotek, plakatów i biuletynów informacyjnych NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Współpracował ściśle ze strukturami związku NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, Kościołem i duchowieństwem. Organizował spotkania z czołowymi opozycjonistami, redagował i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa i prasę tj. „Roztocze” i „Informator Zamojski”. Brał udział w uroczystościach religijno-patriotycznych, manifestacjach, demonstracjach oraz dniach skupienia rolników. Był jednym ze współorganizatorów uroczystości patriotycznych na terenie Tomaszowa Lubelskiego i okolic m. in. obchodów rocznicy Konfederacji Tyszowieckiej z 1656 r., oraz bitwy pod Komarowem z 1920 roku. Służba Bezpieczeństwa inwigilowała i kilkakrotnie przeprowadzała przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych Pana Greszaty, kontrolowała także przychodzącą i wychodzącą korespondencję. W roku 1989 r., brał czynny udział w wyborach do Sejmu i Senatu oraz wszedł także w skład członków powołanego w dniu 5.04.1989 r., Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie w Zamościu z ramienia związku NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Tomaszowie Lubelskim. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej