Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kądziołka Jan

Jan Czesław Kądziołka

ur. w 1952 roku w m. Widaczow
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pracownik Walcowni Brach Karoseryjnych Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. W latach 1982-89 członek Tajnej Komisji Robotniczej Hutników. Zaangażowany w działalność Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. Czynny w organizacji pomocy dla osób objętych represjami oraz ich rodzin. 
Uczestnik strajku w hucie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków