Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kądziołka Jan
Jan Czesław Kądziołka
ur. w 1952 roku w m. Widaczow
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016

Biogram

Pracownik Walcowni Brach Karoseryjnych Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. W latach 1982-89 członek Tajnej Komisji Robotniczej Hutników. Zaangażowany w działalność Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. Czynny w organizacji pomocy dla osób objętych represjami oraz ich rodzin. 
Uczestnik strajku w hucie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków