Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rudzki Henryk

Henryk Rudzki

ur. w 1935 roku w m. Huszcza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013
Biogram
W latach 1980-1981 był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Włodawy i woj. chełmskiego, zaangażowanym w tworzenie struktur związkowych we włodawskich placówkach oświaty. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany na podstawie decyzji nr 41/81 wydanej przez Komendanta KWMO w Chełmie. Osadzono go w Zakładzie Karnym w Chełmie gdzie przebywał 6 lutego 1982 r. Po zwolnieniu z internowania był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1988 r., jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” utrzymujący kontakty z innymi opozycjonistami z terenu Włodawy i województwa chełmskiego. W ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej