Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Filip Julian
Julian Filip
ur. w 1947 roku w m. Rajcza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016

Biogram

Julian Filip był pracownikiem Morskiego Portu Handlowego Brał udział w strajku sierpniowym 1980 r., a po jego zakończeniu wstąpił do NSZZ „Solidarność” i pozostawał jej członkiem do 1989 r. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach „Solidarności”. W jego mieszkaniu spotykali się czołowi działacze Solidarności Portu, przechowywał tam też pieniądze zebrane od portowców na pomoc dla represjonowanych rodzin oraz książki i prasę podziemną. Odbywały się tam również tajne spotkania Komisji Zakładowej Portu. 
W latach 1983-1989 był aktywnym organizatorem pielgrzymek Solidarności Portowej do Częstochowy, w swoim samochodzie woził sztandar związkowy. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków