Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borowski Józef

Józef Borowski

ur. w 1939 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 526/2017
Biogram
Józef Borowski był pracownikiem Bydgoskiej Fabryki Lodówek w Bydgoszczy. Dnia 18 listopada 1956 r. został jednym z głównych uczestników tzw. Wydarzeń Bydgoskich, w czasie których na Wzgórzu Dąbrowskiego doszło do zdemolowania radiostacji zagłuszającej sygnał rozgłośni antykomunistycznych. Zniszczona na bydgoskim Szwederowie „zagłuszarka” była symbolem narodowego zniewolenia, cenzury i blokady informacji, a działania podjęte przez tłum stanowiły sprzeciw wobec władzy.
W związku z wyżej opisanymi okolicznościami, dnia 18 listopada 1956 r. w godzinach wieczornych Józef Borowski został zatrzymany i postanowieniem Prokuratora Miasta Bydgoszczy tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 r. został skazany na karę 6 miesięcy więzienia. Karę pozbawienia wolności odbywał w więzieniach w Bydgoszczy i Trzeciewnicy. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 1957 r. został warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary więzienia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN