Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Dagmara Marcelina Kamińska

ur. w 1966 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Dagmara Kamińska w latach 1986-1988 brała udział w druku oraz kolportażu wydawnictw opozycyjnych (drukarnia była zlokalizowana w domu jej teściów). Przewoziła również druki bezdebitowe na trasie Warszawa-Gdańsk. 
W 1988 r. będąc studentką, brała udział w strajku na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie do 1989 r. prowadziła tajną bibliotekę książek drugoobiegowych na potrzeby pracowników Stoczni Północnej oraz członków Bractwa Oblatów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków