Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Przybyliński Roman

Roman Przybyliński

ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Roman Przybyliński działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Próchnik” w Łodzi, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego założył w Łodzi tzw. pierwszą Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną, która zajmowała się drukiem i kolportażem wydawnictw podziemnych. 8.10.1982 r. został zatrzymany podczas powielania ulotek sygnowanych przez Tajny Tymczasowy Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, nawołujących do bojkotu ustawy o związkach zawodowych i do akcji protestacyjnych, a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi. Areszt uchylono 16.10.1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wyrokiem z 17.11.1982 r. skazał go na półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Nadal kontynuował działalność konspiracyjną, brał udział w tajnych spotkaniach członków „Solidarności”, rozpowszechniał ulotki, wspierał internowanych i zwalnianych z pracy. 8.10.1985 r. został zatrzymany pod zarzutem udziału w sporządzaniu i kolportowaniu od lipca 1984 r. do października 1985 r. dużej ilości nielegalnych pism, znaczków i ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, w tym „Biuletynu Łódzkiego” oraz „Tygodnika Solidarność”, i ponownie trafił do AŚ w Łodzi. Sąd Rejonowy w Łodzi wyrokiem z 18.03.1986 r. skazał go na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał do 19.07.1986 r.  w Zakładzie Karnym w Łęczycy. W latach 1982–1986 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • J. Krakowski, "Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna »Solidarność«" [w] "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989", t.2, Warszawa 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN