Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Muskała

ur. w 1942 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2021
Biogram
Pan Józef Muskała w latach 1986-1989 współpracował podziemną strukturą Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. W tym okresie pełnił funkcję łącznika  pomiędzy częstochowskim zakładem Urządzeń Mechanicznych „Wykromet” a Regionalną Komisją Koordynacyjną. Ponadto kolportował wydawnictwa opozycyjne na terenie zakładu pracy. 
W styczniu 1989 r. współtworzył jawną Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. W dniu 18 IV 1989 r. brał udział w odbudowaniu związkowych struktur regionalnych jako członek powstałego w tym dniu tymczasowego Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „Solidarność” w Częstochowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków