Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wiąckiewicz Tadeusz
Tadeusz Włodzimierz Wiąckiewicz
ur. w 1950 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019

Biogram

W latach 1984-1989 prowadził czynną działalność opozycyjną. Brał udział w drukowaniu i kolportażu dwutygodnika Komitetu Oporu Społecznego oraz innych biuletynów podziemnych. Zajmował się systematycznym zaopatrzeniem drukarni opozycyjnych w takie materiały jak papier, emulsja światłoczuła, diapozytywy do naświetlania. W maju 1989 r. brał udział w drukowaniu list wyborczych do częściowo wolnych wyborów.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków