Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiąckiewicz Tadeusz

Tadeusz Włodzimierz Wiąckiewicz

ur. w 1950 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019
Biogram
W latach 1984-1989 prowadził czynną działalność opozycyjną. Brał udział w drukowaniu i kolportażu dwutygodnika Komitetu Oporu Społecznego oraz innych biuletynów podziemnych. Zajmował się systematycznym zaopatrzeniem drukarni opozycyjnych w takie materiały jak papier, emulsja światłoczuła, diapozytywy do naświetlania. W maju 1989 r. brał udział w drukowaniu list wyborczych do częściowo wolnych wyborów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków