Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rogowski Jacek

Jacek Dominik Rogowski

ur. w 1942 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Sądeckich Zakładach Elektrod Węglowych (SZEW) w Nowym Sączu. 14 grudnia 1981 r. na kierowanym przez siebie Wydziale Półtechniki i Produkcji Doświadczalnej w ww. zakładzie zorganizował strajk w obronie internowanego kolegi. W rezultacie tych działań jeszcze tego samego dnia Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Nowym Sączu wydał decyzję nr 148/81 o jego internowaniu, uzasadniając ją groźbą dalszego podburzania pracowników do działań godzących w porządek w warunkach stanu wojennego. Jednocześnie przygotowano dokumenty związane z jego dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy. Gdy stawił się w miejscu pracy 15 grudnia 1981 r. wręczono mu zwolnienie (uzasadnione naruszeniem dekretu o stanie wojennym), po czym został zatrzymany i osadzony w areszcie Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Nowym Sączu. Jednocześnie wszczęto postępowanie w sprawie organizacji strajku w SZEW, które 18 grudnia 1981 r. zostało umorzone z uwagi na spontaniczny charakter wystąpienia. Został osadzony 22 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie Załężu. 8 marca 1982 r. Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Nowym Sączu wydał decyzję nr 50/82 o uchyleniu internowania. Ośrodek odosobnienia opuścił 9 marca 1982 r. Po wyjściu na wolność został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń. 12 marca 1982 r. wystąpił do dyrektora SZEW z prośbą o ponowne przyjęcie do pracy, lecz otrzymał odpowiedź odmowną. Od decyzji o zwolnieniu z pracy, odwołał się do Sądu Pracy. Ostatecznie Okręgowy Sąd Pracy w Krakowie w dniu 17 września 1982 r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcia poprzednich instancji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN