Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kargol  Sławina

Sławina Teresa Kargol

ur. w 1930 roku w m. Krzeszów Dolny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Sławina Kargol pracowała w Teatrze Lalki i Aktora „Kacperek” w Rzeszowie, a następnie przeszła na rentę. Od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nawiązała współpracę z aktywnymi działaczami zdelegalizowanej „Solidarności”, uczestniczyła w akcjach pomocy rodzinom internowanych członków „Solidarności”. Działała również w sieci kolportażu podziemnych publikacji wydawanych przez Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży. W latach 1983-1987 pełniła rolę łącznika, przewożąc informacje do osób duchownych wspierających działalność podziemną na terenie Rzeszowszczyzny. W okresie od 1983 r. do 1985 r. brała udział w kolportowaniu wydawnictw OKOR i Solidarności Walczącej. W jej mieszkaniu dwukrotnie przeprowadzono rewizje: w związku z działalnością jej syna Jana Kargola-Dębickiego w podziemnych strukturach Regionalnej Komisji Wykonawczej  NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie w dniu 14.04.1983 r. oraz  w dniu 18.02.1985 r. w związku z podejrzeniami o przechowywanie w jej mieszkaniu materiałów poligraficznych i urządzeń drukarskich. 18.07.1986 r. została objęta kontrolą operacyjną przez Wydz. „W” SB na okres 6 miesięcy. W związku z ubieganiem się o wyjazd za granicę przeprowadzono z nią rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. W styczniu 1987 r. Sławina Kargol wyjechała do siostry mieszkającej w USA, w związku z czym w lutym 1988 r. zadecydowano o zakończeniu prowadzenia kontroli operacyjnej do czasu jej powrotu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN