Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Parys Czesław

Czesław Parys

ur. w 1952 roku w m. Dębica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2017
Biogram
Czesław Parys w czerwcu 1976 r. uczestniczył czynnie w zorganizowaniu strajku w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Dębicy, za co został zwolniony z pracy. Następnie pracował jako ślusarz w Dębickich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil” w Dębicy, gdzie w 1980 r. włączył się w tworzenie NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w organizowaniu podziemnych struktur „Solidarności” (Okręgowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Ziemia Dębicka). Zajmował się m.in. dystrybucją podziemnej prasy i ulotek oraz kontaktem ze strukturami „Solidarności” w Krakowie oraz w Rzeszowie. Organizował punkty kontaktowe do odbioru i  kolportażu prasy. Współorganizował akcję zbierania składek na pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin (tzw. akcja „300”). Zatrzymany w kwietniu 1983 r. Do czerwca  1983 r. ze względu na stan zdrowia przebywał w szpitalu pod kontrolą milicyjną. Od 24.06.1983 r. do 21.07.1983 r. pozostawał pod dozorem MO. 24.06.1983 r. Wydział Śledczy SB KWMO w Tarnowie wszczął przeciwko niemu śledztwo pod zarzutem rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw oraz działania w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Postępowanie karne postanowieniem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 9.08.1983 r. umorzono na podstawie amnestii z dnia 21.07.1983 r. Sprawę zakończono 15.11.1983 r.
Czesław Parys działał także w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN