Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Muła  Zbigniew

Zbigniew Muła

ur. w 1947 roku w m. Lipie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Zbigniew Muła  od 1970 r. pracował jako ślusarz w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo”. W październiku 1980 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, a następnie został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej tego związku zawodowego. Ze względu na zaangażowanie w działalność związkową został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa w dniach od 13 grudnia 1981 r. do 16 marca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania był podejrzewany o nielegalną działalność i poddany inwigilacji przez  funkcjonariuszy SB. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    •  D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005,