Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Domińczuk

ur. w 1942 roku w m. Ziemlica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013
Biogram
W latach 80. był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie gminy Żmudzin w województwie chełmskim. Aktwna działalność związkowa była powodem jego internowania 13 grudnia 1981 r. Został osadzony w Zakładzie Karnym w Chełmie, następnie przebywał w Ośrodku we Włodawie. Wolność odzyskał 12 lutego 1982 r. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał działalności w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. W ramach represji w 1982 r. otrzymał zastrzeżenie możliwości wyjazdów zagranicznych na okres 2 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN