Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wołowicz Piotr
Piotr Edward Wołowicz
ur. w 1944 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 68/2018

Biogram

Pan Piotr Wołowicz był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w KWK „ZMP” w Żorach-Roju. Był jednym z założycieli NSZZ ”Solidarność” na kopalni, znanym z negatywnych wystąpień przeciwko PZPR oraz z organizowania szeregu akcji protestacyjnych i strajkowych. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 XII 1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku. 
Po zwolnieniu z internowania w dniu 9 III 1982 r., organizował pomoc dla osób internowanych i ich rodzin.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN