Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piskorz Zbigniew

Zbigniew Ryszard Piskorz

ur. w 1962 roku w m. Jarosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 123/2022
Biogram
W latach 1986-1989 członkiem struktur Konfederacji Polski Niepodległej w ówczesnym woj. przemyskim. Od 1988 r. był wchodził w skład redakcji i uczestniczył w procesie wydawania podziemnego pisma „Pobudka - Pismo KPN Obszaru XI Rzeszowsko-Przemyskiego”. We wspomnianym okresie brał udział w spotkaniach organizacyjnych KPN, a także organizowanych przez te struktury manifestacjach. Zajmował się również rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez Solidarność Walczącą i KPN.