Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Weber Roman

Roman Weber

ur. w 1949 roku w m. Gębarzewko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013
Biogram
Przed wprowadzeniem stanu wojennego był etatowym pracownikiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pełnił funkcje sekretarza Komisji Zakładowej w Kutnowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym oraz członka Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Kutnie. Po wprowadzeniu stanu wojennego 14 grudnia 1981 r. współorganizował strajk okupacyjny w Kutnowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, który został spacyfikowany przez oddział ZOMO. W wyniku akcji „Jodła” został internowany 15 grudnia 1981 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku–Mielęcinie, skąd zwolniono go 3 marca 1982 r. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był szykanowany przez Służbę Bezpieczeństwa i zaliczony do ekstremalnych działaczy „Solidarności” na terenie Kutna. W 1982 r. starał się o wyjazd emigracyjny do Szwajcarii. Rok później zrezygnował z możliwości wyjazdu, motywując swoją decyzję stabilizacją sytuacji politycznej w kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN