Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Starmach Teresa

Teresa Barbara Starmach

ur. w 1949 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Nauczycielka w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Krakowie. 
Począwszy od 1977 r. związana z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Jesienią 1980 r. organizatorka struktur NSZZ „Solidarność” w XV LO, a następnie działaczka nauczycielskiej „Solidarności” w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Członek Zarządu Regionu Małopolska.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. Organizatorka pomocy dla represjonowanych, w tym wsparcia dla osób ukrywających się. Zaangażowana w rozdział darów w ramach kościelnej pomocy charytatywnej. Kolporterka prasy podziemnej.
W latach 1982-83 łączniczka Władysława Hardka, przewodniczącego Regionalnego Komitetu Wykonawczego „Solidarności” w Krakowie. Organizatorka krakowskich posiedzeń Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • Z. Solak, J. Szarek, "Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty", Kraków 2005
    • A. Gliksman, "Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", Kraków 2017
    • A. Roliński, "Opozycja małopolska w dokumentach 1976-1980", Kraków 2003