Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wiśniewski Walerian
Walerian Józef Wiśniewski
ur. w 1948 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Walerian Józef Wiśniewski, przewodniczący Komisji Lokalnej NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim, został zatrzymany 14.12.1981 r. i doprowadzony do tamtejszego posterunku MO, gdzie odmówił opróżnienia gabloty „Solidarności” znajdującej się w centrum miasta. Od 1982 r. Walerian Wiśniewski zajmował się kolportażem, a od 1983 r. także drukiem nielegalnych wydawnictw (m.in. „Włókniarza Łódzkiego” i „Solidarności Walczącej”). W latach 1986–1988 zaangażował się w prace Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej, którego członkowie stanowili jednocześnie zespół redakcyjny pisma „Oświata Niezależna”.  Był również członkiem Międzyzakładowego Komitetu „Solidarności” Ziemi Łódzkiej wydającego pismo „Solidarność Walcząca” oraz utworzonego w 1988 r. Łódzkiego Towarzystwa Kulturalnego drukującego Niezależny Informator Kulturalny „Nike” i wspierającego twórców niezależnych. W latach 1983–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN