Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Budzbon Rafael

Rafael Budzbon

ur. w 1961 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016
Biogram
Rafael Budzbon rozpoczął działalność opozycyjną na przełomie lat 1979/1980 w grupie „Gniewni i Solidarni”. Od 1981 r. był aktywnym działaczem Związku Młodzieży Demokratycznej, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego oraz był współzałożycielem, autorem i redaktorem niezależnego pisma "Bydgoski Demokrata".
Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal zajmował się drukiem, kolportażem ulotek i pism podziemnych, rozpowszechnianiem nielegalnych nagrań dźwiękowych i organizacją spotkań samokształceniowych. Za powyższe, na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, został tymczasowo aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu w okresie od 17 marca 1982 r. do 15 czerwca 1982 r.  
W dniu 1 maja 1983 r. uczestniczył w niezależnej manifestacji zorganizowanej w Bydgoszczy, za co został zatrzymany w dniu 9 maja 1983 r., następnie postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy tymczasowo aresztowany i osadzony kolejno w Areszcie Śledczym KWMO w Bydgoszczy oraz Zakładzie Karnym w Koronowie. Zwolniony z więzienia dnia  27 lipca 1983 r. na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z 25 lipca 1983 r. o uchyleniu tymczasowego aresztowania na mocy ustawy o amnestii.
W latach 1986-1988 był zaangażowany w działalność organizacji Ruch "Wolność i Pokój". W dniach od 13 do 20 września 1987 r. uczestniczył w głodówce protestacyjnej zorganizowanej w Bydgoszczy w obronie skazanych za odmowę złożenia przysięgi wojskowej oraz odbycia zasadniczej służby wojskowej z przyczyn politycznych lub światopoglądowych.
W dniu 9 marca 1988 r. został tymczasowo aresztowany przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy i umieszczony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Jako oskarżony o trwałe uchylanie się od odbycia służby wojskowej  został skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 1988 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W dniu 21 lipca 1988 r. zwolniono go z aresztu, a następnie  Uchwałą Rady Państwa z dnia 8 sierpnia 1988 r. darowano resztę kary więzienia. 
Po zwolnieniu z aresztowania brał udział w pokojowych manifestacjach i happeningach organizowanych m.in. przez Federację Młodzieży Walczącej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN