Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaliński Dariusz

Dariusz Wojciech Kaliński

ur. w 1963 roku w m. Dobrzyń Nad Wisłą
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 482/2017
Biogram
W latach 1987-1989 był działaczem Polskiej Organizacji Harcerskiej. Pełniąc funkcję kapelana organizacji, angażował się w tworzenie struktur POH, poprzez m.in. organizowanie Kleryckich Drużyn POH. Ponadto uczestniczył we wszystkich działaniach harcerskich i instruktorskich. Brał udział w zbiórkach i obozach harcerskich, a także uroczystościach patriotycznych i religijnych zwłaszcza na terenie diecezji włocławskiej. Był również współautorem wszystkich podstawowych dokumentów POH, m.in. „Deklaracji ideowej” oraz „Deklaracji religijnej”. W sierpniu 1989 r. na I Krajowym Kongresie POH we Włocławku został wybrany członkiem Rady Naczelnej oraz naczelnym kapelanem.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków