Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sroka  Roman

Roman Józef Sroka

ur. w 1961 roku w m. Leżajsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Roman Józef Sroka prowadził rodzinne gospodarstwo rolne w Brzózie Królewskiej. Od 1981 r. działał w strukturach NSZZ RI „Solidarność” w Brzózie Królewskiej. Współorganizator strajku okupacyjnego w Urzędzie Gminy w Leżajsku oraz innych akcji protestacyjnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego nawiązał współpracę z aktywnymi działaczami zdelegalizowanej „Solidarności”, kolportował przywożoną z Rzeszowa prasę podziemną. W swym domu organizował spotkania z działaczami i sympatykami „Solidarności” oraz podjął działalność w Duszpasterstwie Rolników przy klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku. Był założycielem Bractwa Trzeźwości w Brzózie Królewskiej, współwydawcą i drukarzem podziemnej gazetki „Żądło”, wydawanej przez Terenową Komisję Wykonawczą w Leżajsku. Od 1984 r. współpracownik „Solidarności Walczącej” Oddział w Rzeszowie. 28 marca 1985 r. został tymczasowo aresztowany, a 17 maja 1985 r. skazany wraz z innymi działaczami „Solidarności Walczącej” przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie na 1 rok więzienia za rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw, które między innymi wzywały do podjęcia strajku. Po odbyciu 9 miesięcy pozbawienia wolności został warunkowo zwolniony z więzienia w Barczewie. Po wyjściu na wolność kontynował działalność opozycyjną w ramach Duszpasterstwa Rolników przy klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku oraz kolportował prasę podziemną z Rzeszowa, Krakowa i Warszawy. Przez cały okres działalności w podziemnych strukturach był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, zastraszany i kontrolowany operacyjnie przez funkcjonariuszy SB. W latach 1985-1987 objęto go zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych wniesionym przez Wydział Śledczy WUSW w Rzeszowie. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN