Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Artur Piątecki

ur. w 1941 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego „Poltex” w Łodzi. Był uczestnikiem spotkań konspiracyjnych, prowadził kolportaż nielegalnych wydawnictw, organizował zbiórki pieniędzy na pomoc dla osób represjonowanych. W związku z podejrzeniem udziału w przygotowaniach do strajku załogi „Poltexu” został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, gdzie przebywał od 9 maja do 12 lipca 1982 r. W latach 1985-1986 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN