Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jawor Adam

Adam Błażej Jawor

ur. w 1962 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2015
Biogram
Działalność opozycyjną rozpoczął w 1979 r.  jako uczeń Technikum Górniczego w Chorzowie, rozpowszechniając pisma niezależne, takie jak: „Robotnik Wybrzeża”, „Robotnik”, „Opinia”. W sierpniu 1980 roku zaangażował się w organizowanie Komitetów Uczniowskich w Zasadniczych Szkołach Górniczych. Od 1981 r. jako działacz Federacji Młodzieży Szkolnej był inicjatorem powstania Niezależnego Zrzeszenia Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i rozpoczął akcję wymuszania na ówczesnych władzach prawa do strajków uczniów szkół średnich. Asekurowany przez grupy interwencyjne Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” kolportował wydawnictwa związkowe na terenie Śląska. W październiku 1981 roku w trakcie akcji plakatowej został zatrzymany, a następnie po interwencji władz Regionu NSZZ „Solidarność” zwolniony. Po ogłoszeniu stanu wojennego przyłączył się do robotników strajkujących w Hucie Baildon, za co został zatrzymany, a następnie 20 grudnia 1981 r. internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Strzelcach Opolskich i Uhercach oraz w Areszcie Śledczym w Rzeszowie do 7 czerwca 1982 r. Ponownie zatrzymano go 31 sierpnia 1983 r. podczas składania kwiatów pod Kopalnią Węgla Kamiennego „Wujek”. Z powodu działalności w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, aktywności w zakresie kolportażu wydawnictw z tzw. drugiego obiegu oraz utrzymywania kontaktów z działaczami z Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność” pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa do 1990 roku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej