Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cisowski Zbigniew

Zbigniew Adam Cisowski

ur. w 1954 roku w m. Wierzchowiska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Od 1981 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Kolportował wydawane przez Janusza Krupskiego komunikaty KSS KOR oraz niezależny kwartalnik literacki „Zapis”. Uczestniczył w prelekcjach, które odbywały się Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ROPCiO w Lublinie oraz w Klubie Swobodnej Dyskusji. Był dwukrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, trzykrotnie zatrzymany przez MO. W latach 1978-1980 z powodu swojej działalności był objęty kontrolą operacyjną SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN