Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Waldemar Tadeusz Sawicki

ur. w 1947 roku w m. Słubice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
Był jednym z inicjatorów powstania NSZZ „Solidarność” w Rejonie Gazowniczym Zielona Góra. Został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był członkiem tzw. Klubu Inicjatywy Programowej przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. Aktywnie działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”, był powiązany z Tymczasową Regionalną Komisją Koordynacyjną w Zielonej Górze. Organizował kolportaż nielegalnych wydawnictw. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był przesłuchiwany i nękany rewizjami i zatrzymaniami w tym w ramach akcji "Klon". Przeprowadzono z nim szereg rozmów ostrzegawczych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN