Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Waldemar Tadeusz Sawicki
ur. w 1947 roku w m. Słubice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018

Biogram

Był jednym z inicjatorów powstania NSZZ „Solidarność” w Rejonie Gazowniczym Zielona Góra. Został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był członkiem tzw. Klubu Inicjatywy Programowej przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. Aktywnie działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”, był powiązany z Tymczasową Regionalną Komisją Koordynacyjną w Zielonej Górze. Organizował kolportaż nielegalnych wydawnictw. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był przesłuchiwany i nękany rewizjami i zatrzymaniami w tym w ramach akcji "Klon". Przeprowadzono z nim szereg rozmów ostrzegawczych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN