Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Antczak Jan
Jan Antczak
ur. w 1937 roku w m. Chodzież
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2018

Biogram

      Pan Jan Antczak będąc pracownikiem Zakładu Porcelany Stołowej „Lubiana” w Łubianie, był organizatorem strajku w sierpniu 1980 r., następnie pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność    w tym zakładzie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nawoływał do biernego strajku i wyraził sprzeciw wobec usunięcia z gabloty na hali fabrycznej ZSP „Lubiana” ulotek nawołujących do strajku generalnego oraz żądania uwolnienia działaczy „Solidarności” i odwołania stanu wojennego. 
     W dniu 16.12.1981 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Karę tymczasowego aresztu odbywał w Zakładzie Karnym w Starogardzie Gdańskim oraz Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 28.04.1982 r. został skazany na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat próby. W tym samym dniu został zwolniony z aresztu. Sad Najwyższy wyrokiem z dnia 22.09.1982 r. zmienił wyrok Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 28.04.1982 r., w ten sposób, że obok kary pozbawienia wolności wymierzył dodatkowa karę grzywny zaliczając na jej poczet tymczasowe aresztowanie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej