Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczepaniak Jerzy

Jerzy Szczepaniak

ur. w 1945 roku w m. Lubania
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Energetycznym Warszawa- Teren- w Rejonie Energetycznym i Licznikowni w Otwocku. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w podziemnych strukturach. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Tymczasowego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”. W ramach tej działalności zbierał składki na cele związkowe, kolportował wydawnictwa bezdebitowe w Zakładzie i w Otwocku, uczestniczył w demonstracjach organizowanych przez opozycję. Wiosną 1989 r. zaangażował się w odbudowę struktur Związku. Działalność opozycyjną prowadził w latach 1981-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków