Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pokorski Zbigniew

Zbigniew Witold Pokorski

ur. w 1956 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Zbigniew Witold Pokorski brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. W związku z tym został zatrzymany i orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń ukarany karą grzywny z zamianą na 60 dni aresztu. W wyniku odwołania Komendy Wojewódzkiej MO od wyroku, w II instancji karę grzywny zamieniono na 3 miesiące aresztu. Pan Zbigniew Witold Pokorski był pozbawiony wolności w okresie od 25.06.1976 r. do 31.07.1976 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej