Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Michalak Andrzej
Andrzej Tadeusz Michalak
ur. w 1948 roku w m. Ślepowola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014

Biogram

Andrzej Michalak był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Włocławku, pełniącym funkcję sekretarza. Uczestniczył w organizowanych akcjach kolportażu wydawnictw sygnowanych przez "Solidarność".
W związku z prowadzoną działalnością związkową został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 15 stycznia 1982 r. we Włocławku-Mielęcinie. Po zwolnienieniu z internowania był kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

"Trzynastego grudnia roku pamiętnego..." Internowani w stanie wojennym z powodów politycznych [...], red. I.Hałagida, Bydgoszcz-Gdańsk 2011