Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Michalak Andrzej

Andrzej Tadeusz Michalak

ur. w 1948 roku w m. Ślepowola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
Andrzej Michalak był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Włocławku, pełniącym funkcję sekretarza. Uczestniczył w organizowanych akcjach kolportażu wydawnictw sygnowanych przez "Solidarność".
W związku z prowadzoną działalnością związkową został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 15 stycznia 1982 r. we Włocławku-Mielęcinie. Po zwolnienieniu z internowania był kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "Trzynastego grudnia roku pamiętnego..." Internowani w stanie wojennym z powodów politycznych [...], red. I.Hałagida, Bydgoszcz-Gdańsk 2011