Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Leszczyński Wiesław
Wiesław Jan Leszczyński
ur. w 1952 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" oraz członkiem Komisji Zakładowej w Kombinacie Budownictwa Miejskiego „Północ” w Warszawie. Brał udział w proteście ulicznym, który miał miejsce w dniu 3 maja 1982 r. na Starym Mieście w Warszawie. Dnia 11 maja 1982 r. został internowany z uzasadnieniem, że prowadził działalność sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawa. 12 maja 1982 r. został osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Został zwolniony w dniu 23 lipca 1982 r. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN