Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Przybylski Wojciech
Wojciech Antoni Przybylski
ur. w 1959 roku w m. Klimontów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Od 1986 roku był zaangażowany w organizowanie pomocy dla rodzin osób więzionych  i bezrobotnych. Od 1986 do 1989 r. działał w podziemnych strukturach związku „Solidarność”. Kolportował ulotki i gazety na terenie szpitala w Końskich. Uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez opozycję konecką w kościele pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Końskich oraz na Wykusie. Współorganizował Msze św. za Ojczyznę i uczestniczył w Pielgrzymkach Świata Pracy w Częstochowie. W 1989 r. włączył się w organizację Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Końskich. Był członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach oraz członkiem Świętokrzyskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kielcach. W 1989 r. jako przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego wziął udział w przygotowaniach do wyborów czerwcowych.     

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków